Здраве

Здраве

Здравно осигуряване в Токуда болница

Живот

Живот

Защитете вашето семейство и близки

Сигурност

Сигурност

Застраховка на вашият автомобил и имущество

 

Информация за застрахователния брокер по чл.325 от КЗ

                                           

                                   Информация преди сключване на застраховка

                                                 по чл.325 от Кодекса за застраховане

 Общи данни

   „Ейч енд Пи иншуранс брокер“е търговско дружество, вписано в Търговския регистър, воден от Агенция по вписванията с ЕИК 121768618, адрес: гр. София, бул. „Евлоги Георгиев“ №79 ,  представлявано от Юлиян Стамболджиев и застрахователен брокер, вписан във водения от Комисия за финансов надзор регистър на застрахователните брокери с Решение №438-3Б от 30 юни 2006 г...

Документи свързани с новите изисквания на Кодекса за застраховане Прочети повече

 Гражданска отговорност на МПС  Прочети повече

Проверете дали имате валидна застраховка

“Гражданска отговорност” Проверка

 

 

ЗАСТРАХОВКИ И НОВИНИ

ЗАЩО И КАК ДА ЗАСТРАХОВАМЕ ИМУЩЕСТВОТО СИ !

ЗАСТРАХОВКИ ПРИ ПЪТУВАНЕ И ПОЧИВКА

ЗАСТРАХОВКИ ПРИ ТУРИЗЪМ И ПЛАНИНАРСТВО

ЗДРАВНИ ЗАСТРАХОВКИ

ПЪТУВАНЕ , ПОЧИВКА И ТУРИЗЪМ

За Вашето пътуване, почивка и туризъм са необходими застраховки, които ще Ви осигурят спокойствие. Прочети повече

Незабравяйте да проверите и валидността на Вашите автомобилни застраховки , както и да подсигурите Вашето имущество . Застраховайте ги при H&P Застрахователен Брокер  и ние ще Ви напомняме и съветваме при всички случаи. Прочети повече

ПЛАНИНСКА ЗАСТРАХОВКА

Планинска застраховка – Вашата сигурност при злополука в планината. Прочети повече