Планинска застраховка

     ПЛАНИНСКА ЗАСТРАХОВКА

 Застрахова български и чуждестранни граждани за времето, през което упражняват хоби, спортна или туристическа дейност в планина на територията на Р. България.

Застрахователно събитие по условията на застраховката е злополука или акутно състояние на заболяване, настъпили със застрахован, вследствие на които се нуждае от спешна  помощ.

Могат да се сключват индивидуални или групови застраховки.

Застраховката се сключва за срок от 1 (един) ден до 1 (една)година.

Цената на индивидуална застраховка за една година е 20 лв. , а при групова – 18 лв.

Покриват се събития,от злополука или акутно заболяване настъпили с туристи в планината, участници в зелени училища, ученически лагери и други, при преходи по маркирани туристически маршрути, посещения в благоустроени пещери, както и при любителско упражняване на зимни спортове (ски, сноуборд и др.) в границите на обработени ски писти.

При заплащане на допълнителна премия могат да бъдат покрити рискове за събития с лица, упражняващи в планината на любителско ниво следните спортове или хоби: лов,планинско колоездене, парапланеризъм, скално катерене и алпинизъм с използването на обезопасителни мерки, ски спускане и сноуборд по необработени ски писти, планински преходи извън маркирани и утвърдени туристически маршрути, любителски състезания по ски бягания и биатлон, сноукайт , рафтинг и други, съответстващи по степен на риск на изброените.

Основното покритие включва:

 •        Спасителни разноски – Застрахователят изплаща разходи, направени за издирване, спасяване, оказване на спешна медицинска помощ на място и транспорт до здравно заведение от Планинската спасителна  служба към БЧК или други организации, ангажирани в действия за издирване и/или спасяване на Застрахован. Основното покритие  не покрива ползване на хеликоптер за спасителни операции.

•        Медицински разходи – Възстановяват се действително извършени разходи за оказване на спешна медицинска помощ за овладяване на акутното състояние при злополука или заболяване. Застраховката не покрива разходи за последващо лечение.

При задължително включено основно покритие могат да бъдат покрити рискове като:

•        Смърт и Трайна загуба на работоспособност на застрахован от злополука  . При смърт на застрахован от злополука се изплаща застрахователна сума равна на лимита по застраховката.   При трайна загуба на работоспособност над 10% от злополука се изплаща    процент от застрахователната сума равен на процента загубена работоспособност.

•        Спасителна операция с хеликоптер – застрахователят приема да покрива разходи за използването на хеликоптер при спасителна операция на пострадал в планината и транспортирането му до място, където може да му се окаже необходимата медицинска помощ.

 

 

Total Views: 27343 ,