Blog Archives

Лято е !

Лято е . Време за пътешествия и почивка на планина и море. За да сме спокойни и осигурени са ни необходими застраховки свързани с пътуване в България и чужбина. Прочети повече.

Информация за застрахователния брокер по чл.325 от КЗ

                                           

                                   Информация преди сключване на застраховка

                                                 по чл.325 от Кодекса за застраховане

 Общи данни

   „Ейч енд Пи иншуранс брокер“е търговско дружество, вписано в Търговския регистър, воден от Агенция по вписванията с ЕИК 121768618, адрес: гр. София, бул. „Евлоги Георгиев“ №79 ,  представлявано от Юлиян Стамболджиев и застрахователен брокер, вписан във водения от Комисия за финансов надзор регистър на застрахователните брокери с Решение №438-3Б от 30 юни 2006 г...

Документи свързани с новите изисквания на Кодекса за застраховане Прочети повече

 Гражданска отговорност на МПС  Прочети повече

Проверете дали имате валидна застраховка

“Гражданска отговорност” Проверка

 

 

ЗАСТРАХОВКИ И НОВИНИ

ЗАЩО И КАК ДА ЗАСТРАХОВАМЕ ИМУЩЕСТВОТО СИ !

ЗАСТРАХОВКИ ПРИ ПЪТУВАНЕ И ПОЧИВКА

ЗАСТРАХОВКИ ПРИ ТУРИЗЪМ И ПЛАНИНАРСТВО

ЗДРАВНИ ЗАСТРАХОВКИ

ПЪТУВАНЕ , ПОЧИВКА И ТУРИЗЪМ

За Вашето пътуване, почивка и туризъм са необходими застраховки, които ще Ви осигурят спокойствие. Ще Ви осигурим покритие включително и при заболяване от КОВИД 19.  Прочети повече

Незабравяйте да проверите и валидността на Вашите автомобилни застраховки , както и да подсигурите Вашето имущество . Застраховайте ги при H&P Застрахователен Брокер  и ние ще Ви напомняме и съветваме при всички случаи. Прочети повече

ПЛАНИНСКА ЗАСТРАХОВКА

Планинска застраховка – Вашата сигурност при злополука в планината. Прочети повече