ГРАЖДАНСКА ОТГОВОРНОСТ НА МПС

Попълнете въпросника за Гражданска отговорност и ни го изпратете по мейл и ние ще Ви изпратим най-ниските цени за тази застраховка и при потвърдено Ваше желание , ще издадем полица и ще Ви я изпратим с куриер. ВЪПРОСНИК

Всеки притежател на моторно превозно средство, което е регистрирано на територията на Република България и не е спряно от движение, е длъжен да сключи задължителна застраховка „Гражданска отговорност“ на автомобилистите. Застраховката покрива отговорността на застрахованите физически и юридически лица за причинените от тях имуществени и неимуществени вреди на трети лица, свързани с притежаването и/или използването на моторни превозни средства, за които застрахованите отговарят съгласно българското законодателство или законодателството на държавата, в която е настъпила вредата.       Задължителната застраховка „Гражданска отговорност“ на автомобилистите се сключва за срок от 1 (една) година , но може да бъда плащана и на вноски.

Къде е валидна застраховката?

Застраховката е валидна на територията на Република България и държавите членки на споразумението зелена карта.

С цел свободно придвижване, препоръчваме на клиентите ни по застраховка „Гражданска отговорност“ на автомобилистите преди напускане на територията на Република България винаги да имат в автомобила си сертификата „Зелена карта”.

При събития, настъпили на територията на държава-членка на Европейското икономическо пространство застраховката „Гражданска отговорност“ на автомобилистите осигурява във всяка държава-членка покритието, съгласно нейния закон, или покритието, съгласно закона на територията, където обичайно се намира моторното превозно средство, когато това покритие е по-високо.

Каква е цената на застраховката?

Дължимата годишна застрахователна премия се определя на база следните обективни и субективни рискови фактори: вид МПС, обем на двигателя, общо тегло, брой места и специфични характеристики на МПС, регистрационен номер и постоянен адрес на собственика, територия, на която ще се управлява МПС, начин на плащане на застрахователната премия и броя на подлежащите на застраховане обекти. Гаранционен фонд  (ГФ). Данък върху застрахователната премия (ДЗП) – 2%.

Преференции

Отстъпка от премията по застраховка „Каско“ на МПС

 

Total Views: 7555 ,