Здраве

Здраве

Здравно осигуряване в Токуда болница

Живот

Живот

Защитете вашето семейство и близки

Сигурност

Сигурност

Застраховка на вашият автомобил и имущество

 

За нас

ЗА   H&P Застрахователен Брокер

 

Ейч енд Пи иншуранс брокер ООД , Застрахователен брокер вписан в регистъра на КФН с решение № 438-ЗБ /30.6.2006

    София 1142 , бул. Евлоги Георгиев 79 ,  тел.02/9871539  , e-mail : office@tokudabroker.com  , www.tokudabroker.com

Българският      Кодекс за застраховане определя застрахователния брокер като посредник      между клиента и застрахователните компании . Застрахователният брокер      използва своят богат опит и знания за да прецени необходимостите на      клиента от застраховка и да препоръча съответната застрахователна полица.

  • Брокерите      работят за  клиента , а не за      определена застрахователна компания . Когато има щета клиента разбира      истинската стойност на това да има застраховка сключена чрез      застрахователен брокер. Брокерът работи като негов консултант , като негов      адвокат за да бъде клиентът сигурен , че застрахователната компания ще      действа правилно и в кратки срокове.
  • Застрахователните      брокери в България са под специален държавен надзор и се лицензират от      държавата.
  • “H&P Застрахователен Брокер”  работи като      застрахователен  брокер от 1998 г.
  • Ръководителите      на отделните направления имат повече от 15 години опит в застраховането.
  • “H&P Застрахователен Брокер” има финансово и споразумение за обслужване с всички основни      застрахователни компании в България.
Total Views: 5399 ,