Извънболнично лечение

 ЗДРАВЕН ПАКЕТ „ИЗВЪНБОЛНИЧНО  (АМБУЛАТОРНО) ЛЕЧЕНИЕ”

Застрахователят изпълнява задълженията си под формата на абонаментно обслужване и възстановяване на разходи.

 

ПРОДУКТОВО НИВО
Стандарт Комфорт Престиж
1. Първични прегледи при  възникване на заболяване
– от лекар  специалист от всички  специалности

– от хабилитиран специалист

2. Вторични прегледи за отчитане на резултата от проведено лечение и консултации при  необходимост от второ мнение
– от лекар  специалист от всички  специалности

– от хабилитиран специалист

– от консултация с две и повече хабилитирани лица или специалисти във връзка  с едно  и също заболяване

3. Посещение и наблюдение на болен в дома  в дома  на болния – по медицински показания
– от медицинска сестра

– от лекар  специалист

4. Неотложна медицинска помощ нощем и в почивни и празнични дни*възстановяване на разходи

5. Клинико-лабораторни изследвания в обем, позволяващ диагностициране на заболяването:
– хематологични , биохимични, микробиологични

–  химично изследване на урина  с течни реактиви (белт ък, билирубин, уробилиноген), седимент

–  хормонални

– туморни маркери, имунологични, вирусологични, серологични, генетични

 

6. Клинико  – инструментални изследвания в обем, позволяващ диагностициране на заболяването:
– функционални , рентгенови, ултразвукови

– ендоскопски

– радиоизотопни ,ангиографски, компют ърна  томография (скенер) и ядреномагнитна резонансна томография – до 2 изслед- вания  за застрахователна година

7. Морфологични изследвания изследвания в обем, позволяващ диагностициране на заболяването:
– цитологични изследвания

– хистологични изследвания

8.  Манипулации при  амбулаторно лечение за овладяване на конкретен здравен проблем (без консумативи)
– инжектиране мускулно  и венозно

– превръзки на оперативна рана

– сваляне на конци

– поставяне на венозна система, на абокат

– вътреставни инжекции

– поставяне и сваляне на имобилизиращи превръзки

– амбулаторни хирургически операции,  включително лазерни операции

9. Подготовка за планова хоспитализация
–  прегледи и консултации, лабораторни, функционални и ултразвукови и рентгенови изследвания

10. Еднодневна хоспитализация в болница и краткосрочно настаняване в здравни заведения за извънболнично лечение

11. Криотерапия и/или лазертерапия на доброкачествени кожни образувания

Веднъж в застраховател- ния период

12. Електрокоагулация ( Електрокаутеризация)

13. Психотерапевтично лечение

14. Онкология

15. Медицинска експертиза и освидетелстване
– експертиза и подготовка за представяне пред  ЛКК за определяне на временна неработоспособност

– медицинско освидетелстване за работа, за шофьори на МПС кат. В, за сключване на брак

Веднъж в застраховател- ния период

16. Наблюдение на терминално болен

Лимит на отговорност за едно застраховано лице за всяка застрахователна година: 1 000 лв. 1 500 лв. 2 500 лв.

 

Total Views: 4512 ,