Защо и как да застраховаме имуществото си ?

 1.Ако имате ипотечен кредит от банкова институция

Банката Ви задължава да го застраховате за рискове , съгласно техните условия. Добре е да се консултирате с брокер и да добавите допълнителни рискове , които ще защитават Вас.

2.Ако е възможно от и във Вашия имот да пострадат други лица

Включването на покритие за отговорност към трети лица ще Ви помогне да избегнете искове към Вас от пострадалите лица. Същото е и ако вследствие на теч във Вашия апартамент се получат увреждания в съседните апартаменти.

3.Природни бедствия

В последните години се наблюдават много и необичайни по размер природни бедствия. Пожар , бури , градушки, мълнии , земетресения , наводнения , натрупване на сняг и лед и други са сред основните рискове , които следва да включите в застрахователната си полица. Типичен риск , особено за живущите в апартаменти , е измокряне от водопроводни , отоплителни и канализационни устройства.

4.Кражба

Застраховката срещу кражба на движимо имущество ще Ви помогне да възстановите голяма част от откраднатите вещи и техника .

5.Жилището ни в повечето случаи е най-голямата ни инвестиция ,

която гарантира нашата дългосрочна сигурност. Застраховката на жилището ни няма да попречи на природните бедствия , злонамерени действия или човешка невнимателност , но ще я оценим когато след обир , пожар, земетресение , градушка или други щети получим обезщетение от застрахователя , чрез което ще възстановим голяма част от загубите.

6.Как да застраховаме

Основните моменти на които следва да обърнем внимание при застраховка на имуществото ни са:

-Застраховката се сключва от собственика на недвижимия имот и е в негова полза.

-Застраховката може да бъде в полза на банка , ако имате ипотечен кредит , и при щета банката трябва да даде съгласието си да Ви бъде изплатено обезщетението.

-Може да се застраховате на действителната застрахователна стойност или на т.н. „Първи риск“. При застраховка „Първи риск“ застрахователната сума е по избор и може да бъде много по-ниска от застрахователната стойност , но покритието е ограничено до избраната застрахователна сума.

-Заплащането на застрахователната премия може да бъде еднократно или на вноски , като в някои случаи при еднократно плащане са предвидени отстъпки.

-По отношение на покритите рискове е най-добре да се консултирате със застрахователен брокер с оглед да се предвидят тези , които са важни за Вас и съответно няма да надвишат предвиденият от Вас бюджет за тази застраховка.

-Трябва да имате предвид , че за имуществените застраховки могат да бъдат постигнати  многократно по-ниски цени от автомобилните застраховки.

 

За всички въпроси , които възникнат може да разчитате на безплатна консултация от нас.

 Периодично застрахователните компании предлагат доста сериозни намаления от стандартните тарифи. Ако се запишете чрез нашата форма за получаване на информация, по e-mail ще получавате информация за всички промоции.

 

Total Views: 12347 ,