Физиотерапия и рехабилитация

ЗДРАВЕН ПАКЕТ „ФИЗИОТЕРАПИЯ  И РЕХАБИЛИТАЦИЯ”

Този пакет  се включва  като допълнение към пакети  извънболнично и болнично лечение и услугите може  да бъдат  ползвани само  от застраховани, които са закупили съответния основен пакет.

Застрахователят изпълнява задълженията си под формата на възстановяване на разходи.

  ПРОДУКТОВО НИВО
Стандарт Комфорт Престиж
 

Секция „Физиотерапия” – в допълнение към  извънболнично лечение

   

 

1. Медицински преглед от лекар  специалист по физикална и рехабилитационна медицина  

2. Физиотерапевтично лечение  

– кинезитерапия  

– водолечение  

– калолечение  

– електротерапия  

– лазерна терапия  

– магнитотерапия  

– ултразвукова терапия  

– термотерапия  

– узонотерапия  

Под лимит, към  лимита за извънболнично лечение, на отговорност за едно лице за всяка застрахователна година  

400

800

Секция  „Рехабилитация” – в допълнение към болнично лечение      
1. Хоспитализиране в лицензирано здравно заведение  

– рехабилитация при  остри  и  хронични заболявания  

– санаториално лечение  

 

   
     
2. Прием и настаняване  

– в стая с три и повече легла  

– в стая с две легла  

3. Визитация с преглед и назначаване на лечение от      
– дежурен лекар  

– завеждащ отделение  1 път за времето на болничния престой  

– от хабилитирано лице по медицински показания и назначение от наблюдаващия лекар  1 път за времето на болничния престой    

4. Манипулации в зависимост от диагнозата и схемата  на лечението  

5. Клинико-лабораторни и клинико-инструментални изследвания в обем позволяващ диагностицирането, следенето и лечението на здравния проблем при  възникнали медицински показания и назначение    

 

6. Лечение      
– медикаментозно,  

– физиотерапия и рехабилитация  

Под лимит, към  лимита за болнично лечение, на отговорност за едно лице за всяка застрахователна година   500 лв. 1 000 лв.

 

Total Views: 5357 ,