Услуги свързани с битови и други допълнителни условия

ЗДРАВЕН  ПАКЕТ „УСЛУГИ СВЪРЗАНИ С БИТОВИ И ДРУГИ ДОПЪЛНИТЕЛНИ  УСЛОВИЯ”

Този пакет може да бъде закупен  и  ползван само  като допълнение към  пакет  “Болнично лечение”.

Застрахователят изпълнява задълженията си под формата на абонаментно обслужване и възстановяване на разходи.

  ПРОДУКТОВО НИВО
Стандарт Комфорт Престиж
1. Сестринско наблюдение и рутинни сестрински грижи   за хоспитализирани пациенти – съдействие в лечението, манипулации назначени от наблюдаващия лекар, контрол на състояние  

до 5 дни

 

до 10 дни

 

до 20 дни

2. Интензивни сестрински грижи – продължително интервенозно хранене, парентерално хранене, хране- не през  назална тръба, помощ при  хранене през  устата, усилено хранене  

до 5 дни

 

до 10 дни

 

до 20 дни

3. Подпомагане на болен с тежък физически недостат ък по медицински показания и назначения – обтри- ване,  масаж,  физиолечение, подпомагане на движенията, рехабилитация    

 

4. Контрол  на екскременти – обучение при  колостома, нагаждане на колостомен мехур,  контрол при  не- задържане, поставяне на уретарен катет ър, поставяне и смяна  на цифтофикс      
– от медицинска сестра

– от лекар    

5. Постоянно наблюдение и грижи  за болен      
– от придружител на болния с осигурено легло и условия  за пребиваване  

– от индивидуален сестрински пост    

– от индивидуален санитар    

6. Консултация по желание на застрахования      
– със специалист в тясна област  на медицината

– с хабилитирано лице  

       
7. Извършване на манипулации в домашни условия  след хоспитализация      
– от медицинска сестра  

– от лекар    

8. Храна по избор при  стационарно лечение (съобразно диетичния режим)      
– от лечебното заведение  

– от дома  на застрахования    

– от ресторант    

9. Транспорт на болен      
– от дома  на болния до лечебното заведение и обратно до 80 км.  

– от лечебното заведение до друго лечебно заведение до 100 км.    

Лимит за едно  застраховано лице  за всяка застрахователна година 250 лв. 1 000 лв. 2 500 лв.

 

Total Views: 4391 ,