Покрити рискове Europesure

Възможни покрити рискове:

 

 Покрития Секции от Общите условия Лимити в Еврона застраховано лице Самоучастие
1 Отмяна на пътуване 7 500 150
1 Съкращаване на пътуване 7 500 150
1 Пропуснато заминаване 750 150
1 Закъснение за пътуване 30   /15  до   300* Няма
1 Прекратяване на почивка 4 500 150
2 Неотложни медицински и   пътнически разноски 5 000   000 150
2 Дневни пари за болничен   престои 30 на   ден до 900 Няма
2 Разноски за погребение 5 000 150
3 Злополука /Смърт от злополука/Трайна загуба на трудоспособност/Загуба на крайници или очи

Виж ограниченията за лица под 16 год. или   над 65 год.

 

22 500/22 500/22 500/22 500 няма
4 Загуба на багаж ./Лимит за един багаж/Лимит за ценности/Лимит за пътнически документи/Лимит за закъснял багаж 7 500/450/450/450/450 150/150/150/150/150/
5 Загуба на пари/Лимит за лица над 18 год./Лимит за лица под 18 год. 450/225/150 150/150/150
6 Отговорност към трети лица 2 000   000 375
7 Юридически разходи 15 000 375
8 Отвличане 112,50   на ден до 5 250 няма

 

*30 Евро за първият дванадесетчасов период , 15 Евро за всеки следващ дванадесет часов период но не повече от 300 Евро

 

Отделните покрития са описани в Общите условия /Policy Wording/ в секции от 1 до 8

Total Views: 2580 ,