Партньорска програма на Ейч енд Пи иншуранс брокер

Партньорска програма на Ейч ен Пи иншуранс брокер

Ейч ен Пи иншуранс брокер работи , като застрахователен брокер от 1998 година. Във връзка с разширяване на партньорската си  мрежа  търси сериозни, и коректни бизнес партньори. Предлагаме бизнес партньорство  на иниациативни и позитивно настроени личности

Изисквания към кандидатите за съвместна дейност:

  1. Висока лична мотивация за развитие. Опит в продажбата на  застрахователни продукти е предимство.
  2. Задължително е да имат добра компютърна грамотност.
  3. За равноправен партньор да имат собствено или наето помещение на подходящо за целта място.
  4. Да имат офис оборудване- компютър, принтер, скенер, копир и интернет.

Ние предлагаме:

  1. Първоначално и продължаващо обучение във връзка с предлаганите застрахователни продукти.
  2. Възнаграждение, изцяло обвързано с постигнатите резултати.
  3. Работа със всички видове застраховки и застрахователни компании .
  4. Подходяща реклама на Вашия офис за наша сметка.

Ако сте кандидат за съвместна дейност , моля да изпратите автобиография и мотивационно писмо на  office@tokudabroker.com

Одобрените кандидати ще бъдат поканени на интервю.

Total Views: 2336 ,