КАСКО НА МПС

ЗАПИШЕТЕ СЕ С ФОРМАТА НА НАЧАЛНА СТРАНИЦА ЗА ПОЛУЧАВАНЕ НА АКТУАЛНА ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПРОМОЦИИ И НОВИНИ !

Каско на МПС

Застраховката „Каско на МПС“ е доброволна и осигурява покритие за автомобила срещу различни рискове като пожар, природни бедствия, кражба на автомобила или монтирано в него оборудване, авария вследствие сблъскване с друг автомобил или предмет на пътя и др.

Покрити рискове

Клауза „Ч“ – Частично каско – По тази клауза се покриват  щети на застрахованото МПС, причинени от следните рискове:

 • Пожар      и/или експлозия, възникнал/и по време на престой на МПС и неработещ      двигател, в резултат на техническа неизправност и/или случайно      събитие;
 • Природни      бедствия – буря, ураган, градушка, наводнение, проливен дъжд, гръм,      мълния, удар на МПС от предмети, отнесени от буря или ураган, действие на      морски вълни, свличане или срутване на земни пластове, натрупване или      свличане на сняг или лед.
 • Пожар      и/или експлозия, възникнал/и по време на движение на МПС и при включване и      работа на двигател по време на престой;
 • Авария,      произлязла от сблъскване на МПС помежду им или с други подвижни и      неподвижни предмети, от удар с хора и животни, от препятствия по пътното      платно като земни, скални маси и други, нарушена цялост на пътното      покритие, падащи дървета и клони, падащи предмети от сгради и летателни      тела;
 • Злоумишлени      действия на трети лица, изразяващи се в механично, химично или друго въздействие      върху застрахованото МПС;
 • Пълна      загуба или частична щета на застрахованото МПС от друго пътно превозно      средство, човек, животно или предмет, докато застрахованото МПС е било      паркирано.

Клауза „К“ – КражбаПо тази клауза Застрахователят покрива:

 • Кражба      на цялото МПС;
 • Грабеж      на цялото МПС;
 • Противозаконно      отнемане на МПС с намерение за ползване;
 • Щети на      открито и върнато на собственика противозаконно отнето МПС;
 • Кражба      чрез взлом на фабрично монтирана аудиотехника.

Клауза „П“ – Пълно каскоПо клауза „П“ са покрити ПЪЛНА ЗАГУБА или ЧАСТИЧНА ЩЕТА на застрахованото МПС, причинени от всички рискове в клаузи  „Ч“ и „К“.

Каква е цената на застраховката?

Дължимата годишна застрахователна премия се определя на база следните фактори: вид МПС, марка и модел, обем на двигателя, товароносимост, конски сили – киловати, сигнатура, брой места и врати, година на производство начин на плащане на застрахователната премия и броя на подлежащите на застраховане обекти. Данък върху застрахователната премия (ДЗП) – 2%.

Пример: Пежо 306 1600см3 дизел 90к.с. 5 врати 1999г Застрахователна сума 3000лв.  

3000х8,6%=258лв. 10% отстъпка за Гр. Отговорност – 10% еднократно плащане 5%  общо 15%258 х – 15%=219,30лв. – Данък (ДЗП)  2% = 4,39лв.  Обща премия: 223,69лв.

 

Total Views: 4374 ,