ЗАСТРАХОВКИ ПРИ ПЪТУВАНЕ В ЧУЖБИНА

ПОМОЩ ПРИ ПЪТУВАНЕ В ЧУЖБИНА

ЩЕ ВИ БЪДЕ ОСИГУРЕНО И ПОКРИТИЕ В СЛУЧАЙ НА ЗАРАЗЯВАНЕ С КОВИД 19.

Обект на застраховката

Застраховат се индивидуално или групово Български и чужди граждани за времето на пътуване и престой извън територията на Р.България

Територия на валидност.

Застраховката е валидна за цял свят с изключение на територията на Р.България  и държавата , в  която  живее или е гражданин застрахованото лице.

Покрити рискове

Основно покритие: включва  Медицински разноски вследствие  злополука или акутно заболяване; репатриране вследствие  злополука  или акутно  заболяване и спешна дентална помощ

Някои застрахователи към основното  покритие предлагат и допълнителни покрития:

-Смърт и трайна нетрудоспособност вследствие злополука.

– Дневни пари за болничен престой.

-Кражба , загуба  или забавяне на личен багаж.

-Правна помощ.

Застраховката осигурява денонощна помощ чрез асистанс обслужване и гарантира 100% плащане на разходи в рамките на избраният лимит на отговорност.Цената на застраховката е в зависимост от избраното застрахователно покритие,избраните рискове и срока на пребиваване зад граница.Застрахователните суми  са в размер от 2000 евро до 70000 евро.

Застраховката е доброволна  , но извън Евросъюза е задължителен атрибут за издаване на виза за дадена страна.Европейската здравна карта не замества тази застраховка.

Пример: Лице ,пътуващо  в пределите на Европа с престой зад граница 8 дни,би платил за такава полица  при лимит 10 000 евро  от  7 до8 лева в зависимост от избора на Застрахователна компания.

 

 

 

Total Views: 3138 ,