Застраховки на корпоративни клиенти

ОБСЛУЖВАНЕ И КОНСУЛТИРАНЕ НА КОРПОРАТИВНИ КЛИЕНТИ

 “ТОКУДА БРОКЕР” ще Ви консултира и издаде застрахователни полици с преференциални условия при :

 * Имуществени застраховки

Сгради , движимо имущество, машини и съоръжения, стоки на склад могат да бъдат застраховани срещу природни бедствия , пожар, наводнение , земетресение, кражба , вандализъм и т.н.

* Застраховка на персонала

Застраховка срещу Злополука със или без медицински покрития , Трудова злополука , застраховки Живот , здравни застраховки  , всичко това може да Ви помогне да спестите пари.

* Отговорности към трети лица , включително професионални отговорности

* Застраховки свързани с превозване на товари

* Технически застраховки

* Плавателни съдове

* Всички видове застраховки за Вашите леки и товарни автомобили

Част от тези застраховки са задължителни , но тези които не са , могат да Ви помогнат да се чувствате по-сигурни във Вашия бизнес.

 

Total Views: 13409 ,