ЗАСТРАХОВКИ НА ИМУЩЕСТВО

ЗАПИШЕТЕ СЕ С ФОРМАТА НА НАЧАЛНА СТРАНИЦА ЗА ПОЛУЧАВАНЕ НА АКТУАЛНА ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПРОМОЦИИ И НОВИНИ !

Застраховане на имущества – Защо и как да застраховаме имуществото си?

–  Апартаменти

– Къщи

–  Други сгради и постройки от специален тип – гаражи, плевни, сайванти, оранжерии, обори, огради, порти, външни площадки, плочници и др

– Движимо имущество

Чрез застраховка „Имущество”  Вие получавате защита за своето имущество срещу загуби, причинени от:

•        Пожар, включително и последиците от гасенето му, експлозия, удар от мълния и удар от самолет или друг летателен апарат или предмети, падащи от тях;

•        Природни бедствия: буря, ураган, градушка, наводнение, падащи дървета и клони вследствие природни бедствия;

•        Свличане или срутване на земни пластове;

•        Тежест от естествено натрупване на сняг или лед;

•        Измокряне в резултат от авария на ВиК;

•        Злоумишлени действия на трети лица (вандализъм);

•        Удар от пътно превозно средство или животно;

Възстановяват се и допълнителните разходи, свързани с настъпило застрахователно събитие:

•        разходи, направени за разчистване на останки, разглобяване или разрушаване, ограждане или укрепване, хонорари на архитекти и/или експерти.

В комбинация с посочените покрития могат да бъдат включени допълнително

Рисковете:

– Кражба чрез взлом

–  Земетресение

 

 

Total Views: 4705 ,