Живот

Нещата, които трябва да знаем за застраховките

                                                  “ Живот  “

Това е широко използван финансов инструмент в цивилизования свят

Първите съвременни полици по застраховки „Живот“ започват да се издават преди повече от век. С течение на годините и особено след Втората световна война, живото-застраховането започва да набира сила. В момента в повечето западноевропейски страни, САЩ, Япония, Канада, Австралия и др. населението, което е притежава такива продукти е между 60 и 85%,а някъде минава и 90%. Южна Америка и особено азиатския пазар расте с бурни темпове. В повечето източно европейски страни, население, което има такива полици е 20-30%. В България, този процент е около 3.

Това не е само форма на спестяване, а и продукт, който ще ни помогне в най-тежките моменти от живота

Когато с нас се е случила някаква злополука или заболяване и ние се нуждаем спешно от средства или ако не дай си боже се случи нещо фатално, да може да обезпечим семейството си. А когато остареем спестовната част ще ни помогне да живеем по-нормално и да не тежим на децата си. Хората по света спестяват по този начин, защото искат да си осигурят предвидимост в несигурния свят, в който живеят, а не защото са богати. Колкото си по-беден и нямаш нищо на страна, толкова повече застраховката „Живот“ ти е по необходима.

Какви са видовете застраховки, които се предлагат на българския пазар?

Те са най-общо в четири направления – класическа застраховка „Живот“, рентна застраховка, детска застраховка и застраховка свързана с инвестиционен фонд.

Класическата застраховка „Живот“, обикновено има много покрия за рискове, които дебнат човек в неговото ежедневие. Като се започне с фатален край от заболяване и злополука( при злополуки обикновено има опции за изплащане на двойния или тройния размер на застрахователната сума) при който се изплаща крайната застрахователна сума(ЗС), мине се през изплащане на определен процент от ЗС при трайна нетрудоспособност(инвалидност) и се стигне до изплащане на болнични, медицински разходи, болничен престой и хирургични намеси.

Има и едно покритие, което е уникално по своята същност и го няма при никоя друга форма на спестяване. Това е освобождаване от последващи вноски, ако е настъпил определен процент инвалидност. При различните застрахователни компании, този процент се движи между 30 и 50%. Част от тези рискове са включени в основната програма, други се добавят при желание на клиента и се заплащат допълнително.

Рентната застраховка е другият основен продукт, който се радва на интерес от страна на клиентите. За разлика от застраховката „Живот“, този продукт е с по-изразен спестовен елемент и с повече доходност. Към него могат да се добавят при желание на клиента някои рискове, основно свързани със злополуки.

Детските застраховки, са насочени към спестяване на средства свързани с бъдещето на детето, за продължаване на образованието, при женитба и др. При тях обикновено рисковете, които са свързани с детето, са покритие на временни неработоспособностти(Кодексът за застраховане неразрешава деца до 14г. да имат застраховка“Живот“). При някои продукти, застрахован може да бъде родителят или друг роднина, а средствата накрая да се изплатят на детето. При изтичането на такава застраховка, детето трябва да бъде пълнолетно(най-често между 18 и 25 години).

Застраховките свързани с инвестиционен фонд, започнаха да стават популярни в България, малко преди началото на кризата. Те обикновено са в съчетание, в което застрахователят носи застрахователния риск, а застрахования – инвестиционния. Някой от тях имат и гарантирана сума, но в повечето случаи те се търсят от хора с афинитет към по-големи печалби, за сметка на сигурността на вложението.

Спестовен продукт

Застраховката „Живот“ е спестовен продукт. Средната доходност в бранша е 5-6% годишно. Финансовите инструменти, в които се инвестират средствата по застраховки „Живот“ са силно консервативни (изключение са застраховките свързани с инвестиционен фонд).

Най-регулираният инвестиционен сектор

Това е най-регулираният инвестиционен сектор и вложенията са предимно в ДЦК, общински облигации и някои видове депозити. Още една особеност на застраховката „Живот“, че при нея не може да имате отрицателна доходност.

Данъчните облекчения

Данъчните облекчения са една безспорна екстра към спестяването в застраховка „Живот“ в България. Физическите лица могат да ползват до 10% от брутния си облагаем доход, като данъчно облекчение, ако са го вложили в застраховка „Живот“. Юридическите лица, също имат данъчни облекчения, ако са направили такива продукти на своите служители. Сумите, които те могат да ползват като облекчение са 60 лева на месец или 720 лева годишно. Превишението над тази сума е също разход на фирмата, но за него вече се плаща един допълнителен данък от 10%, който много прилича на данъка върху представителните разходи например. Ако към една средна доходност от 7% годишно добавим и 10% данъчно облекчение, застраховката „Живот“ става един много атрактивен продукт.

Сигурността на вложението

За много хора сигурността на тяхното вложение е най-важна, особено по време на криза. Освен, че са инвестирани в ниско рискови активи, друг много важен стълб, който гарантира вложенията в застраховки „Живот“ е презастраховането. Това означава, че рискът чрез презастрахователните компании се преразпределя върху целия пазар и затова събития, като атентатите в Световния търговски център, цунамито в Япония или урагана „Катрина“ в Ню Орлиънс не водят до фалити на застрахователи.

Съчетание от три компонента

Застраховката „Живот“ е уникална със съчетанието в себе си на три много важни компонента, сигурност на вложението, добра доходност и покритие на рискове, които дебнат всеки един от нас в неговото ежедневие. Всеки знае, че не можеш да сключиш застраховка, когато събитието вече се е случило. Трябва да я сключиш преди това, с надеждата да не се налага да ползваш нейните покрития, а само след края и да се наслаждаваш на финансовата и част. Повечето хора в развитите страни отдавна са осъзнали предимствата на застраховката „Живот“.

 

Пример:

Параметри:

1.    Възраст на застрахования: 40 г.

 2.    Срок на застраховката: 20 г.

 3.    Месечна вноска 50 лева.

 

4.    Покрити рискове по основно покритие :

         Покрити   рискове

Застрахователно   обезщетение

Основно   покритие:
Доживяване срока на застраховката 100% от Застрахователната сума
Смърт от заболяване 100% от Застрахователната сума
Смърт от злополука 100% от Застрахователната сума

 

5.  Застрахователна сума и премия в BGN

 

 Застрахователна                            Застрахователна премия

 сума                                 Еднократна          Годишна        6-месечна        

12 019,23                                   8 444,23                576,56               294,11

Ако желаете да изчислим за Вас конкретна застраховка “Живот” , моля да ни изпратите по мейл следните данни:

– Възраст на застрахования

– Срок на застраховката

– Желана и възможна за Вас месечна/или по Ваш избор годишна/ вноска.

 

Total Views: 13278 ,