Допълнителни рискове

При избор на покрития за Зимни спортове,Голф или Бизнес срещу допълнително платена премия са покрити следните рискове:

 

Покрития

Секция от Общите условия

Лимит в Евро

На застраховано лице

Самоучастие
8.1   Наемане на ски 30 на   ден до 600 Няма

 

8.2 Собствена   ски екипировка

–   Лимит за един предмет

750

750

150

150

 

8.3   Карта за лифт 450 Няма

 

8.4   Затваряне на писта 45 на   ден до 450 Няма

 

8.5   Закъснение вследствие лавина 750 150

 

9.1   Бизнес оборудване

-Лимит   за един предмет

3 000

750

150

150

 

9.1 Бизнес   документи и записи 75  

 

9.2   Служебни пари 300  

 

9.3   Заместващ персонал 2 250  

 

9.4 Допълнителна   злополука Удвоено   нормално покритие  

 

10.1   Екипировка за голф

–   Лимит за един предмет

1 500

750

150

150

 

10.2   Наета голф екипировка

-Лимит   за един предмет

750

375

150

150

 

10.3   Зелена такса 450 Няма

 

 

Total Views: 2346 ,