Дентално лечение

ЗДРАВЕН ПАКЕТ „ДЕНТАЛНО ЛЕЧЕНИЕ”

Застрахователят изпълнява задълженията си под формата на абонаментно обслужване и възстановяване на разходи.

  ПРОДУКТОВО НИВО
Стандарт Комфорт Престиж
 

Секция „Пародонтология (Превантивна терапия)”

 

1 път

 

1 път

 

1 път

1. Профилактичен преглед при  стоматолог

2. Стоматологични съвети  за поддържане на здравето и лечение на т ъканите и лигавицата в устната кухина

3. Почистване на зъбен  камък,  плака, полиране  

4. Полиране с Air Flo    

5. Лечение на афти  

6. Терапевтичен кюртаж при  възпалителни заболявания на венците    

Секция „Терапия”      
1. Преглед  за снемане на зъбен  статус и съставяне на план за лечение

2. Профилактика на кариеса – запълване на дълбоки фисури със силанти

3. Лечение на кариеса – препариране на квинтет,  подложка и обтуриране с пластичен материал      
– засягане на една повърхност

– засягане на две повърхности

– засягане на три повърхности

4. Лечение на пулпит

Секция „Диагностични изследвания”      
1. Сегментна Рьо – графия

2. Панорамна Рьо – графия  

Секция „Ортопедично лечение”      
1. Възстановяване на счупени протези и циментиране на паднали коронки и мостове

2. Подготовка на зъб и поставяне на единична металокерамична коронка /без  зъботехническата услуга/

3. Подготовка и поставяне на металокерамичен двуопорен мост  /без  зъботехническата услуга/  

4. Подготовка, изработване и поставяне на металокерамична коронка    

5. Подготовка, изработване и поставяне на металокерамичен двуопорен мост    

Секция „Хирургична стоматология”    

1. Екстракция  на  зъб за застрахователна година 1 път 2 пъти 3 пъти
– на еднокоренов зъб

– на многокоренов зъб

– на дълбокофрактуриран и разрушен зъб  

2. Извършване на интерорални инцизии – един  път в застрахователна година

3. Апикална остеостомия – един  път в застрахователна година  

4. Репониране на луксация  на челюстната  става – един  път в застрахователна година  

Секция „Анестизия”      
1. Поставяне на анестизия

Секция „Други услуги”      
1. Спешно стоматологично лечение – включва пробиване на повърхност, инцизии, поставяне на лекарство и анестизия в периода на острото състояние  

 

 

2. Физиотерапия – един  курс в застрахователна година    

3. Лекарствени средства за лечение на зъбите  и устната кухина    

Лимит на отговорност за едно застраховано лице за всяка застрахователната година 200 лв. 300 лв. 500 лв.

 

Total Views: 4680 ,