Болнично лечение

ЗДРАВЕН ПАКЕТ „БОЛНИЧНО  ЛЕЧЕНИЕ”

Застрахователят изпълнява задълженията си под формата на абонаментно обслужване и възстановяване на разходи.

 

ПРОДУКТОВО НИВО
Стандарт Комфорт Престиж
1. Хоспитализация в клиники и стационарни отделения на болнични лечебни заведения до 30 дни в една застрахователна година, но не повече от 15 дни в отделение за интензивно лечение      
– Анестизиология и интензивно лечение

– Вътрешни болести: кардиология, гастроентология, пулмология, нефрология, ендокринология, ревматология

– Детски болести

– Неврология

– УНГ

– Дерматология

– АГ и паталогична бременност  

– Токсикология  

– Ортопедия и травматология

– Инфекциозни болести  

– Очни болести

– Урология

– Андрология    

– Хематология и онкология    

– Обща  хирургия / коремна , гръдна  и ЛЧХ/

– Съдова  хирургия и ангиология  

– Изгаряния  

– Неврохирургия    

– Кардиохирургия    

– Лапароскопса и Ендоскопска  хирургия  

       
– Миниванзивна хирургия    

2. Прием и настаняване в лечебно заведение      
–  в стая с три и повече легла

– в стая с две легла  

– в стая с едно  легло,    

3. Преглед  и изготвяне на диагностично-лечебен план от:      
–  лекуващ  лекар

– лекуващ  лекар  по избор  

–  от завеждащ отделение    

4. Визитация и наблюдение от:      
– лекуващ  лекар  – ежедневно

– завеждащ отделение –  до 2 пъти седмично  

– хабилитирано лице  – 1 път седмично    

5. Консултации във връзка  заболяването и  лечението с      
– лекар  специалист от лечебното заведение

– с хабилитиран специалист от същото лечебно заведение  

– с хабилитиран специалист от друго лечебно заведение – една консултация за болничен престой    

6. Клинико-лабораторни и инструментални изследвания в ъв връзка  с поставената диагноза.  И над обема на клиничната пътека

7. Избор на лекуващ  лекар/лекарски  екип  

8. Лечение      
– медикаментозно

– диетолечение    

– хормонално    

– физиотерапия  

– рехабилитация  

– имунотерапия    

10. Хирургически операции      
– оперативни процедури с малък обем на сложност

– оперативни процедури със среден обем на сложност  

– оперативни процедури с голям  и много  голям обем на сложност    

– медицински консумативи и импланти – с подлимит за всяка застрахователна година   500 лв. 2 000 лв.
11. Разходи  за придружаващо лице    

Лимит на отговорност за едно застраховано лице за всяка застрахователна година: 10 000 лв. 15 000 лв. 25 000 лв.

 

Total Views: 4620 ,